upis u tijeku!

Upravljanje skladišnim poslovanjem

Povratak na edukacije

Iskustvo polaznika edukacije "Upravljanje skladišnim poslovanjem", Goran Stubičar:

“Za program Voditelj skladišta saznao sam preko web-a, a odlučio sam se pohađati i završtiti taj program kako bi napredovao u karijeri i kako bi stekao nova znanja. Na programu rade stručni predavači, a posebno mi se svidjelo što su predavanja bazirana na stvarnim primjerima te se diskusija i praktično znanje stavlja ispred teorijskog. Na taj način novostečena znanja su odmah primijenjiva”

 

Želiš i ti voditi skladište u skladu s europskim trendovima? Nauči optimizirati prostor, osoblje i opremu kroz dinamični trening i stekni međunarodno priznatu diplomu: Warehouse manager i titulu "Specijalist/ica za skladišno poslovanje" s upisom u e-radnu knižicu.

Prijavi se

Početak programa: jesen 2021.
Trajanje programa: 200 nastavnih sati 

 • Teorijska predavanja – 4 dolaska: 32 sata
 • On-line predavanja: 32 sata
 • Online učenje: 86 sati  
 • Izrada završnog rada uz mentora: 50 sati

Upis u e-radnu knjižicu: DA
Cijena programa: 14 000 kuna, plativo do 10 rata.
Mogućnost popusta na ranu prijavu: DA, do 10% na ranu prijavu

Kako je organizirano Vaše skladište? Imate li odvojen ulaz za komisionarenje od izlaza robe iz skladišta? Kolike su vam zalihe i kako upravljate njima?

Velika količina zaliha osigurava visok stupanj opskrbljenosti, ali i razmjerno visoke troškove. Mala količina zaliha izaziva poremećaje i prekide radnih procesa, gubitke poslovnog ugleda i druge neizravne poslovne štete. Ukoliko u nekom vremenskom razdoblju tvrtka ne raspolaže potrebnim sirovinama ili energijom zaustavlja se proizvodni ili uslužni proces, javljaju se iznimno veliki gubici, ruši se poslovni ugled, a može doći i do velikih troškova i nenadoknadivih šteta. Temelj za racionalno vođenje skladišta je dobro planiranje poduzeća i kontrola, a temelj dobrog planiranja i vođenja poduzeća je racionalno skladištenje. Ciljevi skladištenja su maksimizirati: učinkovitost korištenja prostora, učinkovitost korištenja opreme, učinkovitost korištenja osoblja, dostupnost svih materijala, zaštitu svih materijala.

Kroz ovaj program dobit ćete nova znanja proizašla iz svjetske prakse i osposobiti se za inovativan pristup rješavanju poslovnih izazova unutar odjela skladištenja. Upoznat ćete strategije skladištenja, procese povratne logistike, razvoj informatičke podrške u području upravljanja skladištem te naučiti kako  upravljati zalihama i projektima u skladištu. Razvit ćete socijalne vještine poput rada s ljudima i u timu, vođenja, upravljanja vremenom i stresom.

 

NOSITELJICA EDUKACIJE: Nataša Cikač

Nataša Cikač ima 20 godina iskustva u nabavi, logistici i lancu opskrbe. Konzultantica je za područja nabave, upravljanja zalihama, kontinuirana poboljšanja i edukacije djelatnika u skladištima. Nataša je također gost predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i Ekonomskom fakultetu u Osijeku.  

 

Nakon završetka programa Specijalist za upravljanje skladištem znat ćete:

 • Voditi i planirati procese prodaje i potražnje u skladištu.
 • Upravljati lancem opskrbe.
 • Maksimizirati učinkovitost korištenja prostora, opreme i osoblja skladišta.
 • Voditi poslove skladišnog poslovanja koja se tiču dostupnosti svih materijala i zaštite svih materijala.
 • Preuzimati odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 • Primijenjivati stečeno znanje u izradi prezentacije izvještaja i komuniciranja sa svim razinama u poduzeću.
 • Primijenjivati stečeno znanje za rad u timu i za vođenje ljudi.
 • Prepoznavati na koji način funkcionira organizacija, te prepoznavati razinu organizacijskih i osobnih kompetencija.
 • Upotrebljavati komunikacijske vještine potrebne prilikom motiviranja zaposlenika, rješavanja konfliktnih situacija i poticanja na timski rad.
 • Naučiti kako organizirati skladište da se ostvari protočnost robe i proizvoda bez gubitaka i kako osigurati sigurnost zaposlenika.
 • Kako primijeniti "lean" metodologiju koja ostvaruje optimalno trošenje resursa uz maksimalnu učinkovitost.
 • Naučiti kako primijeniti tehniku 5s tj. osigurati čisto, organizirano i sigurno skladište.

Program omogućuje stjecanje znanja kroz osam cjelina:

 • Usvajanje stručnih kompetencija
 • Optimalno gospodarenje skladištem
 • Inventura skladišnih zaliha
 • Upravljanje vremenom
 • Kontroling skladišta putem ekonomskih pokazatelja
 • Upravljanje troškovima
 • Alati i tehnike poboljšanja rada skladišta
 • Zaštita na radu

Način polaganja i završni ispit:

 • Pismeni ispit iz teorije - Polaznici programa polažu pismeni ispit koji se sastoji od najvažnijih djelova svakog područja razvoja, a koncpiiran je kao pitanja i ponuđeni višestruki odgovori. Pismeni ispit moguće je pisati i postupno, prema uzoru na kolokvije. 
 • Završni rad - Nakon što polaznici uspješno završe teorijski dio nastave i polože pismeni ispit, pristupaju izradi studije slučaja tzv. case study. Cilj završnog rada je usko povezan uz tematiku upravljanja skladišnim poslovanjem, a cilj je potaknuti polaznike na samostalno istraživanje i menadžersko razmišljanje. Po završetku studije, obavezna je prezentacija rješenja case studya i obrane rada ispred stručne komisije.

Uvjerenje o usavršavanju i upis zvanja u radnu knjižicu:

 • Program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, a polaznik ostvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog zvanja u radnu knjižicu kao "Specijalist/ica za upravljanje skladištem".