ADA Projekti

 

ADA projekt – „Centar za praktičnu obuku Stručnjaka iz moldavskog financijskog sustavu“

Nositelj projekta:

 • Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Grawe)

Partneri:

 • Raiffeisen Leasing Moldova
 • I.P.R. Callidus Moldova
 • ipcenter.at GmbH

Suradnici:

 • Center of Excellence za gospodarstvo i financije u Moldaviji
 • Ministarstvo obrazovanja Republike Moldavije
 • Nationalna banka Republike Moldavije
 • Nadzorno tijelo financijskog tržišta Republike Moldavije

 

Trajanje projekta: 01/03/2017 - 31/08/2019

 

Financiranje projekta: 50% Austrijska razvojna agencija (ADA) + 50% Nositelj i Partneri

 

Vrijednost projekta: 994.770,00 EUR

 

Cilj projekta je uspostava Finanijskog centra za obrazovanje, usmjernog ka praksi, za daljnje usavršavanje stručnjaka iz moldavskog financijskog sektora. Centar za obuku bit će dio već postojećeg Centra izvrsnosti za financije, kojeg je uspostavilo moldovsko ministarstvo obrazovanja. Projekt ima za cilj modernizirati, pilotirati i akreditirati programe obrazovnog centra.

 

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 

 1. Strukturiranje i uspostava Financijskog obrazovnog centra
 2. Izrada kurikuluma u koordinaciji s projektnim partnerima, tvrtkama i Ministarstvom obrazovanja
 3. Analiza potencijala za treniranje trenera i osposobljavanje mentora, te odabir odgovarajućih sudionika
 4. Izvršenje treninga za 15 trenera i 15 mentora
 5. Izgradnja - i uvođenje platforme za učenje
 6. Provedba stručne edukacije iz područja financija za 250 osoba
 7. Administracija projekta
 8. Promidžbene aktivnosti i diseminacija projekta

 

Ciljna skupina projekta:

 1. Treneri ustanova za obrazovanje odraslih, nastavnici strukovih škola
 2. Sveučilišni profesori
 3. stručnjaci iz područja financija
 4. Zaposlenici/radnici iz partnerskih poduzeća
 5. Zaposlene osobe za potrebe usavršavanja
 6. Nezaposlene osobe

 

Prijedlog projekta temelji se na provedenoj studiji izvedivosti o „Centar za kontinuirano obrazovanje u sektoru moldavskih financija”, čiji je cilj istražiti relevantnost i uvjete formiranja takve ustanove u Moldaviji. Studija izvodljivosti je zaključila da je uspostava praktični trening centra za moldavske financijski sektor od velike važnosti i to na nekoliko razina:

 • moldavske tvrtke i austrijski investitori u poslovima osiguranja i leasing mogu kvalificirati svoje zaposlenike te  time proširiti svoju prisutnost na tržištu,
 • moldavski služba zapošljavanja može u odgovarajućem trening centru adekvatno educirati nezaposlene, a time izgledi za zapošljavanje u moldavskom financijskom sektoru će biti vrlo dobri za kvalificirane pojedincime, posebice za žene koje u ovom sektoru imaju veliku mogućnost napredovanja i visoke prihode,

Financijsko obrazovni centar bit će umreženo od početka sa svim relevantnim institucijama i vodećim tvrtkama u financijskom sektoru Republike Moldavije. Velika potreba za dobro obrazovanim stručnjacima u ovom sektoru i prednosti tržišta rada vezanih uz njihovo usavršavanje bit će značajna motivacija za tvrtke da održive koristi i financiraju strukturu osposobljavanja koju su razvili, a posebice korištenje platforme za učenje putem interneta.

Nakon mentorstva, tvrtke koje sudjeluju u projektu imaju više od 15 zaposlenika, koji mogu pružiti profesionalnu i osobnu podršku / praktičnu obuku za studente i pripravnike. Ovime se otvarila i mogućnost za 25 novih radnih mjesta.

ADA projekt – „Tehnička akademija za automobilsku industriju u Srbiji“

Nositelj projekta:

 • BFI, Austria

Partneri:

 • Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih
 • Srpska privredna komora
 • Weidinger &Partner

Suradnici:

 • WKO, Austria

Trajanje projekta: 

01/07/2017 - 31/12/2019

Financiranje projekta:

50% Austrijska razvojna agencija (ADA) + 50% Nositelj i Partneri

Vrijednost projekta: 994.150,00 EUR

Cilj projekta je razvoj centra za obučavanje i usavršavanje (Tehnička akademija) za automobilski sektor u Srbiji, koji će biti integriran unutar Sektora za edukaciju Privredne komore Srbije.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 1. Uspostava Tehničke akademije kao sastavnog dijela obrazovnog odjela unutar Privredne komore Srbije
 2. Izrada kurikuluma prema principu blended učenja
 3. Analiza potencijala za edukaciju trenera i mentora
 4. Razvoj i izrada kurikuluma za edukaciju trenera i mentora
 5. Edukacija ukupno 30 mentora
 6. Edukacija ukupno 20 mentora iz partnerskih poduzeća
 7. Pilot edukacija za najmanje 200 polaznika prema principu dulanog obrazovanja u okviru cjeloživotnog obrazovanja
 8. Promidžbene aktivnosti i diseminacija projekta
 9. Administracija projekta

Ciljna skupina projekta:

 1. Nastavnici stručnih škola, treneri ustanova za obrazovanje odraslih i adekvatni kandidati iz struke
 2. Zaposlenici/radnici iz partnerskih poduzeća
 3. Zaposlene osobe za potrebe usavršavanja
 4. Nezaposlene osobe

Republika Srbija prepoznala je nužnost ulaganja u obrazovanje, pogotovo u tvrtke koje imaju značajan potencijal rasta i nude veće mogućnosti zapošljavanja. Nove investicije i ostvarivanje punog potencijala gospodarskog rasta u velikoj mjeri ovise o kvalificiranim kadrovima.

Uspostavom Tehničke akademije korigirala bi se nedovoljna orijentiranost stručnog obrazovanja prema tržištu rada, te bi se ujedno osiguralo i ubrzalo prenošenje znanja i umijeća (know-how) orijentiranih na potrebe tržišta rada tj. srpske automobilske industrije. Akademija će znatno poboljšati komunikaciju potreba između tržišta rada, rastuće automobilske industrije i obrazovnih institucija u Srbiji.

Ovim projektom, Callidus je prepoznat kao društveno odgovoran partner koji već duži niz godina, zajedno s velikom mrežom inozemnih partnera i eksperata, sudjeluje u brojnim obrazovnim projektima i aktivno radi na unaprjeđenju sustava obrazovanja.
 

 

ADA Projekt: Strukovni obrazovni centar Moldavije


Nositelj projekta: Strabarg

Partneri: BFI, Concordia , Baukolleg Chisinau L&R Sozialforschung, Zavod za zapošljavanje Moldavija, BMASK, Ministarstvo gradnje i regionalnog razvoja Moldavija, Krovna organizacija poslodavaca, Građevinski kolegij Chisinau i udruženi partneri

Trajanje:  01/09/2013 - 31/03/2016

Sufinanciranje: 50% Austrijska razvojna agencija (ADA) 50% Nositelj i Partneri

Vrijednost projekta: 995 375 EUR
 

Cilj projekta


Osnivanje izvankorporativnog stručnog centra ( CoE – Centre of Excellence – Centar izvrsnosti ) za provedbu dvojnog sustava strukovnog obrazovanja u građevinarstvu, u onim zanimanjima za koja postoji specifična potreba, posebno izvođačima u niskogradnji i u građevinskim radovima oplate.


Bolja koordinacija teorijskog i praktičnog strukovnog obrazovanja u građevinarstvu u Republici Moldaviji

O projektu:

 • Koncept i provedba dvojnog/trojnog obrazovanja za građevinsku industriju u institucionalnom okviru građevinskog studija Chisinau kroz CoE (Centar izvrsnosti) u sklopu izvankorporativne (vanjske) radionice za obuku pripravnika
 • Suradnja s međunarodnim i lokalnim poduzećima moldavske građevinske industrije
 • Provedba mjera obrazovanja u okvirima Građevinske akademije u suradnji s građevinskom studijem Chisinau kao i  institucijama za dodatno usavršavanje organiziranim prema potrebama tržišta rada  
 • Korisnici : Moldavsko građevinarstvo , mladi i visoko kvalificirani građevinski radnici osposobljeni u okviru Centra za zapošljavanje
 • Socijalni aspekt: Briga o mladima s poteškoćama u učenju primjenom ciljanih metoda kao što su podrška u poslu i pomoć u radu , profesionalno usmjeravanje
 • Program podrške za usvajanje koncepta dualnog strukovnog obrazovanja za državne strukovne škole i dodatno usavršavanje prema potrebama tržišta rada

Aktivnosti na projektu


Organizacijska struktura (Strabag, bfi, L&R)

•  Pronalaženje i osposobljavanje odgovarajućih trenera

• Pronalaženje odnosno prilagodba i usklađenje potrebne infrastrukture

• Razvoj nastavnih planova i programa sa stručnjacima iz Austrije i Moldavije

Obrazovanje trenera za obrazovanje odraslih

• Izrada  nastavnih materijala u skladu s lokalnim uvjetima odnosno jezikom za 30 osoba

• Provedba 2 Train-to-trainer treninga za 30 osoba u 40 dana treninga sa sljedećim nastavnim jedinicama; komunikacija , prezentacija , upravljanje sukobima , timski rad , praktične vještine , Osnove andragogije , psihologije i didaktike, planiranje seminara, tehničke vještine i stručne vještine specifične za pojedino zanimanje

• Evaluacija provedenih seminara

• Izdavanje potvrde o uspješnom završetku školovanja


Edukacija mentora u poduzećima


•       priprema pisanih materijala s uputama za rad mentora

•       provedba treninga za mentore za 10 osoba u 10 dana treninga sa sadržajima  kao što su praćenje sudionika u budućim probnim obukama, prenošenje operativnih načela iz području ophođenja s radnicima uključenim u obuku , unutarnje povezivanje aktera  angažirnih u praktičnoj nastavi , komunikacije i upravljanje konfliktima

•       evaluacija obuke

•       izdavanje certifikata


Analiza mogućnosti , profesionalno usmjeravanje / osposobljavanje i probna obuka za građevinske radnike i stručnjake


• analiza potencijala za profesionalne orijentacije

• Izrada materijala za obuku za program stručnog usavršavanja prema lokalnim uvjetima na lokalnom materinjem jeziku

• teoretsko i praktično osposobljavanje 25-30 sudionika po uzoru na austrijske izvankorporativne (vanjske)  radionice

• provedba praktičnog treninga za 120 zaposlenih odnosno nezaposlenih osoba u građevinskoj industriji u 8-10 skupina

• izdavanje potvrde o sudjelovanju i uspješnostiPrateće mjere ( Strabag , L & R )


• Odnosi s javnošću ( konferencije , umrežavanje , marketing )

• 3 radionice u trajanju od 2 dana s relevantnim akterima (Ministarstvo obrazovanja , Ministarstvo za infrastrukturu , poduzeća , zavodi za zapošljavanje , socijalni partneri)

• Razvoj marketinškog koncepta odnosno proocjena mogućnosti održivog nastavka
 

ADA Project 5: "ALLED – Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada (Kosovo)

 

Ciljana područja: Razvoj visokog obrazovanja 
Ciljana podpodručja: Management visokog obrazovanja
Ciljane zemlje: Kosovo
Ciljane skupine: Tvrtke, Vladine institucije, institucije visokog obrazovanja, pojedinci
Trajanje: 15/02/2015-15/11/2017
Partneri: bit management, KulturKontakt Austria (KKA) i WIFI Croatia
Proračunska stavka: Austrijska razvojna agencija u ime Europske unije

Opis projekta:


Opći cilj projekta "ALLED - usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada (Kosovo)" je jačanje kvalitete i relevantnosti obrazovnih programa i veze između obrazovanja i tržišta rada kao preduvjeta za zapošljivost i gospodarski razvoj. Projekt nastoji unaprijediti suradnju i dijalog između obrazovnih institucija i socijalnih partnera.

Projekt je usmjeren ka postizanju tri glavna rezultata:


1. Jačanje veza između visokog obrazovanja i tržišta rada kroz razvoj, modernizaciju i kvalitetnu reformu programa visokog obrazovanja kako bi se zadovoljilo potrebama tržišta rada

Nakon procjene potreba tržišta rada, odabrani broj prioritetnih studijskih programa visokih učilišta (visokoškolskih ustanova), posebice javnih sveučilišta, bit će pregledan, revidiran i moderniziran kako bi odgovorio potrebama tržišta rada i Europskim standardima kvalitete. Nadalje, kurikulum visokih učilišta za osposobljavanje učitelja i nastavnika bit će moderniziran, kvalitetom poboljšan i usklađen s novim kurikulumom škola na Kosovu. Visoka učilišta će razviti i provesti dodatke diplomama koji pomažu usmjeriti diplomante prema mogućnostima zapošljavanja. Kapaciteti upravljačkog i nastavničkog kadra relevantnih sveučilišta/fakulteta će biti pojačani, osobito onih u osposobljavanju učitelja i nastavnika.

2. Osiguranje uspješnog provođenja Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO) putem provjerenih kvalifikacija koje nude akreditirane institucije na razinama 1 – 5

Kvalifikacije stečene srednjim strukovnim obrazovnim programima će biti recenzirane kako bi se zadovoljilo NQA kriterije vrednovanja, uključujući i kvalifikacije na različitim razinama Nacionalnog kvalifikacijskog okvira. Nadalje, stručne kvalifikacije će također biti recenzirane, a raznolik raspon kvalifikacija  na temelju standarda zanimanja razvit će se po razinama 1 - 5 NKO. Kapaciteti institucija za strukovno obrazovanje i dionika (uključujući socijalne partnere) bit će razvijeni kako bi pružili kvalifikacije u skladu s NQA kriterijima vrednovanja. Učinkovitost sustava osiguranja kvalitete strukovnih kvalifikacija će se vrednovati i poboljšati.

3. Poboljšanje kvalitete praktične i primijenjene nastave i učenja (u strukovnim školama u temeljnim profesionalnim sektorima relevantnim za potrebe tržišta rada) 

Strukovni nastavnici će biti dodatno usavršeni u upotrebi  osnovnih materijala i opreme potrebnih za izvođenje strukovne nastave. Napravit će se procjena potreba za opremom u strukovnim školama, a za određen broj njih napisat će se i tehničke specifikacije za opremu. Na temelju rezultata, odabran broj strukovnih škola bit će opremljen suvremenom opremom potrebnom za praktično učenje i izvođenje strukovnih programa uz što će dobiti i materijale i upute o korištenju iste.