Erasmus+ Projekti

Naziv projekta: Game of Phones

Nositelj projekta:

 • Meath Partnership (Ireland)

Partneri:

 • Callidus – Institute for adult education (Croatia)
 • FFE (Spain)
 • Storytellme (Portugal)
 • CARDET (Cyprus)
 • SVEB SFEA Self-financing Partner

Ukupna vrijednost projekta: 174.404,00 EUR

Trajanje: 1.11.2018. – 31.10.2020.

Sažetak i svrha projekta:

Game of Phones partnerski je Erasmus+ projekt Irske, Hrvatske, Španjolske, Portugala i Cipra koji ima za cilj dizajnirati i razvijati web-zadatke temeljene na izazovima za mlade kako bi se izgradile vještine i kompetencije koje će pomoći njihovoj reintegraciji u obrazovanje ili zapošljavanje.

Od kuda potreba za ovakvim projektom?

U državama partnerima ovog projekta temeljem poražavajućih statističkih podataka za NEET skupinu (Španjolska 18,3 %, Hrvatska 16,7 %, Portugal, 12,6 %, itd.), uviđena je potreba za stvaranjem rješenja te pružanjem nove prilike ljudima kroz projekt koji će ih uključiti u proces edukacije.

Aktivnosti:

 • Razvoj sadržaja učenja za webquest izazove
 • Izrada 32 webquest izvora u adekvatnom medijskom formatu za učenje na mobilnim platformama i pametnim telefonima
  • Postizanje dubljeg znanja i razumijevanja o podrijetlu i funkcioniranju EU
  • Istraga povijesno povezanih raznolikosti i kulturoloških identiteta Europe
  • Promocija multikulturuloških i socioekonomskih dimenzija europskog društva
  • Demonstracija identiteta nacionalne kulture odnosno njegove kompatabilnosti sa europskim identitetom
 • Razvoj Mozilla Badges okvira za pomoć sudionicima s ciljem poboljšanja znanja te daljnje motivacije
 • Identifikacija ključnih interesnih skupina koje će biti članovi lokalnog foruma interesnih skupina
 • Neke od ključnih vještina koje se žele postići edukacijom kandidata su: kritičko razmišljanje, rješavanja problema, istraživanje, digitalizacija, komunikacija, timski rad, itd.

Ciljna skupina:

Odrasle osobe i nastavnici u radu s mladima i osobama NEET skupine

* Webquest = platforma koja će ciljnoj skupini kroz razne izazove ponuditi velike mogućnosti stjecanja znanja

* Mozilla Badges = način vrednovanja učenika kroz nagrađivanje bedževima

* NEET je akronim koji označava mlade između 18 i 24 (u Hrvatskoj između 15 i 29) godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training)

Uloga Ustanove: 

Uloga Callidusa na ovom projektu je kreirati Impact plan kojim će definirati utjecaj projektnih aktivnosti te određivanjem mjerljivih pokazatelja i prikupljanjem podataka naposlijetku predstaviti rezultate i učinke projekta.
Cilj navedene uloge je maksimalizacija učinaka raznih projektnih aktivnosti kako bi se njima utjecalo na neposredne sudionike i partnere u razvoju projekta.

 

 

Naziv projekta:  Digital Media – A Bridge to Inclusion
DIME

 

Nositelj projekta: 

 • Ballybeen Women’s Centre (UK) – BWC

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi (Turkey) – Kas HEM
 • The Rural Hub CLG (Ireland)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente (Italy) - Prometeo
 • Callidus d.o.o (Croatia) – Callidus
 • Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Poland)
 • INNOVENTUM OY (Finland)
 • Reintegra (Czech Republic)

Ukupna vrijednost projekta:  296,324.00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Sažetak i svrha projekta:

„Digital Media - A Bridge to Inclusion“ partnerski je Erasmus+ projekt Hrvatske, Turske, Češke, Italije, Poljske, Finske i Ujedinjenog Kraljestva kojim ćemo izraditi program osposobljavanja za mlade marginalizirane odrasle osobe kako bi one razvile ključne digitalne kompetencije i znanja koje im uvelike mogu pomoći prilagoditi se današnjem tržištu rada.

Zajedno s inozemnim partnerima, prepoznali smo činjenicu da su digitalni mediji izvrstan način za prenošenje znanja i razvoja ključnih kompetencija, posebice kod marginaliziranih skupina društva. Neformalno obrazovanje u obrazovanju odraslih, ali i mladih odraslih osoba, postalo je učinkovit način stjecanja znanja, vještina i kompetencija, te kao potpora formalnom obrazovanju može značajno doprinijeti jačanju onih znanja koja su potrebna na modernom tržištu rada.

U sklopu ovog projekta, radit će se s edukatorima za mlade odrasle osobe pružajući im obuku izgradnje potrebnih digitalnih i pedagoških vještina koje će oni kasnije primijenjivati educirajući ciljnu skupinu projekta odnosno prenošenjem tog znanja mladim nezaposlenim odraslim osobama.
S ciljem povećanja kvalitete prenošenja potrebnih vještina na edukatore mladih odraslih osoba te na same mlade odrasle osobe, kreirat će se i inovativni resursi u obliku skripta odnosno vodiča kojima će se edukatori moći služiti kako bi na kvalitetan i učinkovit način uspjeli prenijeti znanje stečeno na DIME edukaciji na mlade odrasle osobe. Također, mlade odrasle osobe imat će na raspolaganju skriptu tj. vodič pomoću koje će se moći detaljno upoznati sa svim potrebnim vještinama, tehnikama i zakonitostima vezanim uz edukaciju izrade digitalnih medija. 
Ustanova Callidus kao jedan od projektnih partnera, usmjerit će znanje stečeno kroz edukaciju svojih djelatnika na razvoj znanja i vještina mladih odraslih osoba s ciljem povećanja razvoja njihovih vlastitih ideja i kompetencija kroz digitalne medije, a time i povećanja njihovih mogućnosti na tržištu rada.


O projektu saznajte više na: https://dimeproject.eu

 

Cilj projekta je naučiti mlade ključnim digitalnim vještinama, poput obrade videa. Rezultat treninga partnerskog sastanka u Trani je ovaj video koji ukratko predstavlja Callidusov team:

 

Naziv projekta: Skill IT project, Erasmus+

Nositelj projekta:

 • Ballybeen Women’s Centre (UK) – BWC

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi (Turkey) – Kas HEM
 • Instituto De Formacion Y Estudios Sociales (Spain) – IFES
 • Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi (Czech Rep) – AKLUB
 • Callidus d.o.o (Croatia) – Callidus
 • Morfogennesis (Greece)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente (Italy) - Prometeo

Ukupna vrijednost projekta:  260,500.00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 01.10.2016. – 30.09.2018.

Sažetak i svrha projekta:

Projekt predstavlja strateško partnerstvo koje ima za cilj razvoj, dizajn i implementaciju povećanja osnovnih vještina, a posebno digitalnih vještina za određene skupine odraslih osoba – naglasak na osobe s niskom razinom kvalifikacije ili bez kvalifikacija, osobe s osnovnim zanimanjima, nezaposlene osobe, migranti te gospodarske neaktivne i starije osobe.

O projektu saznajte više na: http://skillinnovationtraining.com

 

 

 

 

Naziv projekta: Youthcoach Project, “Moja prilika za budućnost”

Nositelj projekta: AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI, Češka

Partneri: Češka, Austrija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka, Slovenija i Hrvatska (WIFI Croatia je partner za Hrvatsku)

Ukupna vrijednost projekta:  276 810, 00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 1.9.2014 – 31.8.2016.

Pogledajte prvi newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte drugi newsletter projekta Youthcoach!

Pogledajte treći newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte četvrti newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte peti newsletter projekta Youthcoach!

Sažetak i svrha projekta


Projekt Youthcoach je internacionalno europsko VET (Vocational education and training u prijevodu Strukovno obrazovanje i treninzi) partnerstvo koje ima za cilj prenijeti, prilagoditi i provoditi inovativne projekte i proizvode koji

a) Jačaju partnerstvo između obrazovanja i zapošljavanja u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

b) Pomažu u smanjenju velikog broja odustajanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

c) Razvijaju osnovne i pomoćne vještine,  osobito poduzetničke vještine s mladim učenicima strukovnog obrazovanja i

d) Provjeravaju vještine i sposobnosti tih mladih učenika u skladu s Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljeva.

Projekt stavlja naglasak na prevenciju odustajanja u strukovnom obrazovanju iz višedimenzionalne točke gledišta, uključujući tvrtke, strukovne organizacije i strukovne nastavnike i trenere s naglaskom na izgradnji kapaciteta  kod strukovnih nastavnika i trenera te mladih učenika u strukovnom obrazovanju.

Od kuda potreba za ovakvim projektom?


Europa se suočava s rastućom potrebom kvalificiranih radnika s jedne strane, a s druge strane želi integrirati mlade koji u ovom trenutku nemaju priliku uključiti se u radni život u svojim matičnim zemljama. Mnogim industrijama nedostaje kvalificiranih zaposlenika koji zadovoljavaju posebne potrebe poslodavaca. Istovremeno, u zemljama na jugu EU suočavaju se s rastućom stopom mladih bez stvarne prilike za pronalazak posla koji je primjeren  njihovom obrazovanju. Financijska kriza izazvala je u nekim europskim državama visoku stopu nezaposlenosti, osobito mladih (stopa nezaposlenosti mladih u nekim zemljama partnerima: Italija: 42,4%, Slovenija 25%, Češka 27%, Grčka 60%, Španjolska: 56 , 1%).

Rano napuštanje škole je još jedan veliki problem te shodno tome mladi ljudi bez ikakve formalne kvalifikacije  ostaju bez šanse za zaposlenjem (Italija 17,6%, Slovenija 17%, Grčka 11,4%, Španjolska 23,5%).
Odustajanje od školovanja proizvodi visoke troškove za mlade ljude, društva, poduzeća i strukovne organizacije.
Ključni problem u Europi je kako uključiti i zadržati mlade ljude u strukovnom obrazovanju i poboljšati suradnju između strukovnog obrazovanja i svijeta rada.

Aktivnosti :

 • Analiza potreba svakog pojedinog tržišta u partner zemljama
 • Izobrazba trenera za savjetovanje mladih
 • Izrada zajedničkog „Toolbox-a” koji će služiti kao podrška pri usmjeravanju mladih
 • Transnacionalna radionica za trenere iz svih zemalja – Zagreb, veljača 2016, Španjolska srpanj 2016.

Ciljevi projekta:

 1. Prenijeti koncepte pomoći u strukovnom osposobljavanju (DE), Toolbox (CZ), Jugendcoaching (PRI) i EBC * L Enterprise (SI)  drugim europskim zemljama
 2. Razvoj Youthcoach profil kompetencija i Youthcoach Train to trainer tečaja koji se temelje na istraživanju u svim zemljama partnerima
 3. Razvoj Toolbox-ova za trenere mladih uključujući module za:
 • Rad s tvrtkama u premošćivanju jaza između strukovnog obrazovanja i svijeta rada
 • Interkulturalne kompetencije
 • Osobni razvoj
 • Promocija kompetencija vezanih uz poduzetništvo (EBCL)
      4. Provedba Train to trainer tečaja sa 70 trenera u partnerskim zemljama.
 
Youthcoach očekivani rezultati su:
 1. Kompetentni treneri mladih koji će voditi, pomoći i trenirati mlade ljude kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i povećala suradnja između obrazovnih organizacija i tvrtki
 2. Train to trainer tečaj za trenere mladih (EQF) temeljen na profilu kompetencija - nastavni plan i program, dizajn smjerova i implementacija sa 70 trenera
 3. Youthcoach Toolbox sa smjernicama i metodama pristupa koji pomaže trenerima razviti vještine rada s mladim ljudima, povećati suradnju s tvrtkama te voditi i savjetovati mlade ljude kako bi spriječio odustajanje od školovanja
 4. Promicanje razmjene iskustava, daljnja prilagodba koncepata i internacionalno umrežavanje, integrirajući lokalne sudionike svakog partnera u projektu
 5. Youthcoach web stranice sa svim proizvodima
Sveukupni očekivani rezultati projekta mogu biti ovako definirani:
 1. Povećana znanja i kompetencije sudionika koji se bave različitim ciljnim skupinama kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 2. Prijenos i provedba najbolje prakse u drugim europskim regijama
 3. Promicanje zajedničkih programa javnih i privatnih sudionika kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 4. Unaprijeđenje internacionalne suradnje i umrežavanja

O projektu saznajte više na:  http://www.youthcoach.cz/