ESF Projekti

Naziv projekta: Europskim projektom do educiranog osoblja u području usluga čišćenja

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu:

 • Adria grupa d.o.o.
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 898.172,59

Trajanje projekta: 03/2019 – 09/2020 (18 mjeseci)

Kratki opis projekta:

Razvoj ovog projekta bit će usmjeren prema provedbi edukacijskog programa za čistača/icu za kojim, zbog nedostatka takvog u Republici Hrvatskoj, postoji velika potražnja na tržištu rada. Ciljna skupina projekta bit će socijalno osjetljivo stanovništvo od kojih se ističu pripadnici nacionalnih manjina te ljudi iznad 50 godina kojima je nedostatak kompetencija velika zapreka pri dobivanju radnog mjesta. Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih kao voditelj projekta i partneri, nastojat će ciljnoj skupini ponuditi mogućnost stjecanja obrazovanja s ciljem povećanja njihovih kompetencija i znanja, a samim time i veće mogućnosti za zapošljavanje. Program će se u sklopu projekta verificirati, a osobe sa završenom edukacijom dobit će upis zanimanja u e-radnu knjižicu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Provedena radijska kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom zanimanju
  • Izrađen i verificiran program osposobljavanja za čistača/-icu
  • Provedene informacijske i motivacijske radionice
  • Osnovan klub za zapošljavanje u svrhu daljnjeg promicanja i motiviranja edukacijskog procesa (motivacijske radionice, radionice za profesionalna usmjeravanja, izrada životopisa, grupna individualna savjetovanja nezaposlenih osoba)
  • Izrađeni nastavni materijali za provedbu programa
  • Educirana 41 nezaposlena osoba ranjive skupine stanovništva u 2 iteracije
  • Provedeno minimalno 120 sati teorijske i praktične nastave pod mentorstvom stručnjaka
  • Adaptirana ranjiva skupina na tržište rada te povećana njihova kompetentnost
  • Zadovoljene potrebe tržišta rada i snižena stopa nezaposlenosti
  • Pojačane socio-psihološke vrijednosti ciljne skupine te postignut cilj umrežavanja s poslodavcima
  • Uspostava dugoročnog modela zanimanja čistača/-ice te njegova promocija i implementacija u ustanove za obrazovanje odraslih

Više o projektu saznajte na ESF Projekti

 

 

 

Naziv projekta: Start Point

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri na projektu:

 • Udruga Institut Pula  
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (u HRK): 1.171.015,66

Trajanje projekta: 01.09.2019.-28.02.2021. (18 mjeseci)

Kratki opis projekta:

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu  provedbom ciljanog programa razvijenog za njih te mentorstvom i mogućnošću smještaja u “Kući na pola puta”. Kroz sudjelovanje u projektu START POINT minimalno 7 bivših kažnjenika biti će smješteno u „kući na pola puta“, dok će se za sveukupno 15 bivših kažnjenika koji će sudjelovati u projektu, kroz edukacije, dodatnu izobrazbu, sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta, sudjelovanje u programu posebno za njih osmišljenom,  poboljšati socijalna uključenost, razviti će im se samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine,  sve s konačnim rezultatom učinkovite resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Projekt START POINT svojim multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće ciljnih skupina, a kojima direktno prijeti socijalna isključenost zbog toga što se nemaju gdje vratiti te često recidiviraju. Okosnica projekta je pružiti im sigurno mjesto otvorenog tipa iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu. Udruge PET PLUS i Institut Pula osnažiti će svoje kapacitete kroz edukaciju u tri novo razvijena programa. Programe će razviti vanjski stručnjaci pod mentorstvom partnera ustanove Callidus. Programi će obuhvatiti neophodne vještine potrebne za komunikaciju i rad sa počiniteljima kaznenih djela te program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima. Nakon edukacije Udruga PET PLUS i Institut Pula provodit će psihosocijalno osnaživanje kroz grupe, tijekom tog procesa motivirati će se korisnike koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za osnovne potrebe. Projekt se bazira na organiziranju kuće „na pola puta“, u kući će biti pružen smještaj za minimalno 7 bivših kažnjenika te  ponuđen kompletan program stabiliziranja, psihosocijalnog osnaživanja radom sa stručnjacima, mogućnošću dodatnog obrazovanja i edukacije na raznim radionicama, informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima i vidom mentorstva kao pomoći u svrhu traženja zaposlenja.

Projektne aktivnosti:

  • Edukacija za jačanje OCD-a za rad s marginaliziranim skupinama
  • Program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima
  • Edukativna radionica za stjecanje osnovnih životnih vještina
  • Edukativna radionica upravljanja osobnim financijama
  • Edukativne radionice za informatičko opismenjivanje
  • Izobrazba za pojedina strukovna zanimanja prema afinitetima korisnika tijekom provedbe projekta
  • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi psihijatar
  • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi socijalni pedagog

 

 

 

Naziv projekta: Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

Partneri na projektu:

   • Strojarski fakultet Slavonski Brod
   • Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt intenzivno će se raditi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini. U sklopu projekta predviđen je i prijevod šest kolegija diplomskog studija strojarstva što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati.

Ovaj projekt predstavlja alat i mogućnost za stvaranje boljih i nužnih uvjeta za povećanje mobilnosti na svim razinama. Ti uvjeti doprinijeti će porastu kvalitete studija kroz njegovu internacionalizaciju, a time posredno i cijelom gospodarstvu regije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

   • Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku
   • Uređenje infrastrukture za mobilnost
   • Poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika
   • Povećanje kvalitete nastave na diplomskom studiju strojarstva
   • Izrada portala za praćenje nastave i informacija za studente i nastavnike na dolaznoj mobilnosti
   • Prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i zemljama regije
   • Promocija internacionalne mobilnosti UniN u inozemstvu (na specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu)
   • Ostvarivanje kontakata sa inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetom studentskom i nastavnom mobilnosti

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.244.153,28

Razdoblje provedbe projekta: 10/2018 – 10/2020 (24 mjeseca)

 

 

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

„Osnaživanje kompetencija za zapošljavanje u drogerijama“

Jačanje kapaciteta Ustanova za obrazovanje odraslih – faza II

 

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Partneri: 

   • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb
   • dm – drogerie markt d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.051.650,20

Iznos EU sufinnaciranja (95%): 999.067,69

Projekt je financiran iz Europskog Socijalnog Fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta: 30.11.2015. – 29.11.2016.

 

Sažetak projekta

Projekt „Osnaživanje kompetencija za zapošljavanje u drogerijama“ je usmjeren na kreiranje potpuno novog standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i edukacijskog programa prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Svrha projekta je kreirati i ponuditi adekvatan edukacijski program za potencijalne zaposlenike drogerija, prodavaonica zdrave hrane i prirodne kozmetike jer takav na tržištu edukacije u Hrvatskoj ne postoji, a utvrđeno je da uvelike postoji interes. Ovaj edukacijski program će se izraditi po sistemu dualnog obrazovanja u cjeloživotnom sektoru te je kao takav jedinstven na području cijele Republike Hrvatske.

Ovim projektom tržište će dobiti novi edukacijski program koji će se provesti za 50 nezaposlenih osoba što će potaknuti njihovo zapošljavanje. Koristi ciljne skupine ovim projektom su nova znanja i vještine te umrežavanje sa poslodavcima i veća mogućnost zapošljavanja. U vremenu brzih promjena trendova u prodaji drogerijskih proizvoda do koje dolazi zbog povećane svijesti kupaca o zdravom životu, raste obujam poslovanja i broj zaposlenih u drogerijama i prodavaonica zdravim proizvodima. Na temelju provedenog istraživanja  firmi iz spomenutih branši utvrđeno je da poslodavci nisu skloniji zapošljavanju osoba sa završenom trgovačkom školom u odnosu na druge kandidate, a presudnu ulogu igraju neformalno stečena znanja i komunikacijske i prodajne vještine te poznavanje prodajnog asortimana. Bitnu ulogu imaju i osnovna znanja iz nutricionizma, zdravstva i parfumerije. Poslodavci izrazito teško nalaze kandidate s ovim spletom znanja i vještina. Realizacijom projekta razvija se novi edukacijski program za koji je utvrđeno da postoji interes, a stečena znanja i vještine polaznika će potaknuti nova zapošljavanja. 

Rezultati projekta su:

   • Razvijen 1 standard zanimanja
   • Razvijen 1 standard kvalifikacija
   • Razvijen i verificiran novi edukacijski program prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
   • Izrađene interne procedure za osiguranje kvalitete provedbe edukacijskog programa
   • Uveden sustav za vođeno učenje
   • Proveden je trening za sve korisnike platforme
   • Opremljena dvorana sa pomagalima potrebnim za izvođenje suvremene i napredne praktične nastave
   • Proveden edukacijski program u dvije grupe po 25 polaznika (ukupno 50 polaznika), min 8 osoba su osobe s invaliditetom
   • Izrađeni nastavni materijali za provedbu programa
   • Provedena andragoška edukacija zaposlenika i predavača Ustanove
   • Educirano minimalno 12 zaposlenika i predavača za jačanje njihovih predavačkih i komunikacijskih kompetencija
   • Provedena je analiza potencijala mentora u partnerskoj organizaciji (dm-drogerie markt)
   • Educirani su mentori za praktični rad s polaznicima

Relevantne institucije: http://www.asoo.hr/ i http://public.mzos.hr/

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

 

ESF Projekt 1: Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life

 

Nositelj projekta: MCAST, Malta Colleague for Art, Science and Technology

Partneri: Bfi, Austrija – glavni partner, WIFI Austrija, Austrija – partner, BBRZ, Austrija – partner, WIFI Croatia, Hrvatska– Subcontracting Partner – Projektni menadžment

Ukupna vrijednost projekta: 5,000 000 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 85% EU Fondovi; 15% Nacionalni Fondovi

Trajanje projekta: ožujak 2013 - siječanj 2015

Sažetak projekta


Već samo ime projekta „Inclusion for Employment“ govori o njegovoj svrsi – a ona je, prije svega, uključiti mlade u tržište rada. WIFI Croatia, kao tim za projektni menadžment, koordinirao je na ovom vrlo obuhvatnom projektu sve aktivnosti koje su bile potrebne za prilagodbu obrazovnog sustava Malteške visoke škole za umjetnost, znanost i tehnologiju (MCAST) za postizanje toga cilja. Više pročitajte u nastavku.

Malteška visoka škola za umjetnost, znanost i tehnologiju (The Malta College of Arts, Science and Technology, MCAST) vodeći je pružatelj usluga vezanih uz stukovno obrazovanje i izobrazbu. MCAST je osnovan 2001. godine i broji 5 tisuća redovnih i 4 tisuće izvanrednih studenata. Od početka svoga djelovanja 2001. godine, MCAST svojim strukovnim programima privlači sve veći broj studenata. MCAST-ova Izjava o misiji kao ciljeve navodi pružanje univerzalno dostupnog strukovnog i profesionalnog obrazovanja i izobrazbe s međunarodnom dimenzijom, osjetljivom na potrebe pojedinaca i ekonomije.

Obrazovni je sustav u MCAST-u organiziran na sljedeći način: omogućuje pohađanje studija od 1. do 6. razine, kao i programa naziva Put ka osamostaljenju (Pathway to Independet leaving programme) . Prva i druga razina studija čine Temeljni program (Foundation program) koji je usmjeren ka studentima koji do sada nisu stekli potrebnu razinu školovanja kako bi mogli započeti strukovne studije koji počinju s  3. razinom. Program za put ka osamostaljenju pomaže studentima s blagim do srednje izraženim stupnjem onesposobljenosti/poteškoćama u učenju. Ovaj program ima za cilj pružiti podršku studentima u stjecanju vještina neophodnih za samostalan život, posebice onih vještina potrebnih za dobivanje i održavanje zaposlenja. Razine su ustanovljene  sukladno Malteškom kvalifikacijskom okviru (MQF) i usvajanjem državnog Referentnog izvještaja, te također korespondiraju i s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF).

Projekt Inclusion for employment usmjeren je na ciljanu skupinu studenata upisanih u Program za put ka osamostaljenju te Temeljni program (razine 1 i 2) i programe razine 3. U sklopu projekta organizirano je osposobljavanje i izobrazba predavačâ o novim tehnikama vezanima uz poučavanje i učenje. Kako bi se obuhvatile sve ciljane skupine, bilo je potrebno redizajnirati 49 postojećih studija, razviti nove metodologije i alate za procjenu studenata, te pripremiti novi materijal za podučavanje i sredstava za učenje.

Cilj projekta

 
Cilj projekta „Inclusion for Employment“ bio je redizajnirati obrazovni sustav Malteške visoke škole za umjetnost, znanost i tehnologiju – MCAST na način da polaznicima omogući uključivanje u tržište rada. Suradnjom s predstavnicima industrija koji su definirali potrebe tržišta rada, uključivanjem internacionalnih stručnjaka za sva povezana područja te intenzivnom komunikacijom s lokalnim malteškim stručnjacima za strukovno obrazovanje taj cilj je i postignut.

Rezultati projekta


1. Revidirani nastavni planovi i programi za 49 studija koje nudi MCAST za ciljane skupine koje su obuhvaćene projektom. (Opis svih nastavnih jedinica prema europskom kvalifikacijskom okviru s precizno definiranim ishodima učenja, kompetencijama, vještinama i znanjem koji student postiže)

2. Nastavni materijali za sve studije (izrada prezentacija za sve studije, detaljan plan svih lekcija, razumljive upute za predavače o nastavnom materijalu, napredan sustav kriterija za procjenu, video materijal i animacija te liste nastavne opreme za svaku pojedinu nastavnu jedinicu)

3. Studentski paketi za sve studije (instrukcije o ključnim temama unutar svake nastavne jedinice, podsjetnici za ponavljanje, kvizovi i interaktivne igre)

4. Nastavnički paketi za sve smjerove (Upute o pristupu svakoj nastavnoj jedinici i prijenosu znanja na studente, upute o prilagodbi sadržaja za potrebe studenata, trening te dokumentacija o prijenosu znanja, nadgledanju, procjeni i komunikaciji s administrativnim menadžmentom i studentima, primjeri detaljnih planova lekcija (u trajanju od 45 minuta), radni listovi i drugi materijali potrebni u procesu edukacije.)
 
 

ESF Projekt 2: ESF 1.36: Professional Development Programmes for MCAST Staff and Students' Top-up Degrees

 
Partneri: Fraunhofer IAO Institut, Njemačka – Lead Partner, WIFI Croatia – Subcontracting partner

Suradnici: Više od 150 stručnjaka iz Srbije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Engleske.

Ukupna vrijednost projekta: 3,500 000 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 85% EU Fondovi; 15% Nacionalni Fondovi
 
Trajanje projekta: Rujan 2009 – Listopad 2013
Stručnjaci WIFI Croatia započeli transfer praktičnih znanja i iskustva malteškim kolegama - znanstvenim djelatnicima
 
SAŽETAK PROJEKTA
 
Suradnja po pitanju realizacije transfera znanja, razvoja znanstvenih istraživanja i edukacije dogovorena između Malteške visoke poslovne škole - MCAST, Fraunhofer instituta iz Njemačke i tvrtke za cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje - WIFI Croatia.
 
Kako bi se približili Europi i postali konkurentni na tržištu znanja,  Malteška visoka poslovna škole - MCAST je pokrenula projekt koji u velikoj mjeri sufinancira Europski socijalni fond, glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Kooperacija između najvećeg obrazovnog instituta na Malti, jednog od najvećih europskih instituta - Fraunhofer i cijenjenom hrvatskom tvrtkom WIFI Croatia u suvlasništvu Austrijske gospodarske komore, dogovorena je u Zagrebu 17. lipnja 2009. potpisivanjem ugovora.
Primijenjena, prema tržištu usmjerena inovacija je faktor koji u sve većem globalno konkurentnom gospodarstvu osigurava poduzetnički uspjeh. Biti inovativan znači spojiti aktualno stručno znanje i iskustvo i na taj način hrabro krenuti novim i nekonvencionalnim putovima do cilja. Adekvatne strukture za forme nekonvencionalnog i modernog učenja u bliskoj budućnosti ostvarit će upravo ovakav tip suradnje i izgradnje sustava.
 
 
CILJ SURADNJE
 
Cilj suradnje je učvrstiti spoj između znanstvenih istraživanja i edukacije s naglaskom na primjenjivost znanja u praksi, razmjeniti znanja te zajednički ostvariti poticaje za inovativna rješenja u gospodarstvu. Tome cilju uvelike će doprinijeti stručnost, iskustvo i znanje hrvatskih renomiranih stručnjaka kao i kolega iz Njemačke i Austrije.
 
Cilj je budućim studentima koji će se obrazovati na Malti pružiti znanstveni i praksi usmjerene studijske programe. Veliku važnost imaju upravo master programi i metodičke kompetencije na području istraživanja, kao i dodatna edukacija MCAST docenata. MCAST je osnovan 2001. godine i broji 5 tisuća redovnih i 4 tisuće izvanrednih studenata.
 
AKTIVNOSTI
 
WIFI Croatia kao vrlo bitan čimbenik sudjeluje u realizaciji koncepta kroz sljedeće aktivnosti:
 • organizira cjelokupnu pripremu predavanja – priprema nastavnog kurikuluma usklađen sa MQF koji prati EQF, priprema nastavnog materijala za studente i nastavnike na razinama 6 i 7
 • savjetovanje stručnog tima na Malti,
 • provedba nastave kao i priprema za praksu MCAST docenata u europskim poduzećima.
 
PODRUČJA EDUKACIJE
 
Kao tvrtka s bogatim međunarodnim iskustvom i kao najveći partner Fraunhofer Instituta preuzela je organizaciju i koordinaciju za sljedeća područja:
 
 • strojarstvo i brodogradnja
 • električni i elektronski inženjering
 • javno zdravstvo  
 • ekonomija
 • građevina
 • obnovljivi izvori energije
 • poljoprivreda
 • biomedicina