IPA Projekti

Every Learning Counts!


Nositelj projekta: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Partneri: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb i Čepo d.o.o. za proizvodnju, montažu, trgovinu, uvoz –izvoz, Slavonski Brod

Suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta: 190.117,92 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 148.520,12 EUR

Cilj projekta


Povećanje konkurentnosti na tržištu rada nezaposlenih, odnosno produktivnosti na trenutnom radnom mjestu zaposlenih u Brodsko - posavskoj županiji kroz razvoj i implementaciju dva programa obrazovanja odraslih (Operater za toplinsku obradu i Voditelj projekta) na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Uloga Callidusa


Callidus, Ustanova za obrazovanje odraslih imala je ulogu koordinatora aktivnosti na razini čitavog projekta te organizaciju aktivnosti povezanih s obrazovanjem odraslih.
 1. Obavljanje koordinacijskih aktivnosti
 2. Organizacija obuke za nastavno osoblje pod nazivom „Train the trainers“. Obuka je obuhvatila sljedeće module: Andragoške osnove i priprema treninga, Retorika – komunikacijske i prezentacijske vještine, Didaktika medija i Upravljanje i kontrola treninga. Kao metodologija rada primjenjen je model LENA, koji se temelji na načelima timskog rada i treninga te individualnih konzultacija u izradi završnog praktičnog rada.
 3. Organizacija radionice o metodologiji izrade programa za obrazovanje odraslih pod vodstvom andragoških stručnjaka. Budući da je radionica služila kao priprema za razvoj novih programa, obuhvatila je sljedeće teme: poznavanje relevantnih propisa za razvoj programa, obvezne komponente programa obrazovanja odraslih, strategije i ciljevi u obrazovanju odraslih.

Očekivani rezultati

 • Poboljšanje kapaciteta u sektoru obrazovanja odraslih
 • Uspostavljanje i promicanje partnerstva i bliže suradnje s poslodavcima i ostalim dionicima na lokalnom tržištu rada
 • Povećanje razine zapošljivosti i konkurentnosti polaznika programa obrazovanja odraslih

Ciljane skupine

 • Predstavnici nezaposlenih i zaposlenih osoba
 • Predstavnici uprave i nastavnog osoblja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu
 • Predstavnici zaposlenika u partnerskim institucijama
 • Predstavnici poslodavaca
 • Predstavnici nevladinih organizacija